Monday, 20 August 2007

Vad är detta? (What is this?)

Klurendrejeriet® är en tävling där det gäller att svara på frågor av ett något mera kryptiskt slag. Frågorna är ofta ställda som gåtor, men kombineras vanligtvis med bildelement eller förklarande text. I en och samma version av Klurendrejeriet® finns det en röd tråd eller tema som håller ihop många av tävlingens frågor (detta gäller ej Klurendrejeriet® mini som pågår just nu). Tävlingen har funnits sedan 2005 och har hittills arrangerats i samarbete med Ultuna studentkårs tidning, Ultunesaren. För Klurendrejeriet® 2007 vann tävlingen priset Bästa illustration bland Uppsalas studenttidningar.That's the name of the game!

Klurendrejeriet® is a contest where the object is to answer questions formulated in a cryptic way. The questions are often posed as riddles, but is usually supplemented with pictures or further explaining text. In a collective set of Klurendrejeriet® there are is a main theme that binds many of the contest's questions together (except for Klurendrejeriet® mini which runs right now). The contest has existed since 2005 (and has been offered as an English translation since 2006), and has been published in cooperation with the magazine of the Ultuna Student Union, Ultunesaren. Klurendrejeriet® 2007 was awarded Best Illustration among the student magazines in Uppsala, Sweden.

No comments: