Sunday, 26 August 2007

Hur hittar jag ...? (How do I find ...?)

Ett flertal läsare av Klurbloggen har på andra forum undrat hur man hittar svaren till de aktuella frågorna (i Klurendrejeriet® mini). Detta är förstås en naturlig fråga, men det är ju även där idéen bakom tävlingen ligger: det gäller att hitta svaren själv! Däremot kan vi som så många gånger förr erbjuda länken till själva tävlingen: Klurendrejeriet® mini

How? That is the question!A few readers of Klurbloggen has asked on other forums where and how one finds the answers to the current questions (in Klurendrejeriet® mini). As natural as this request is, but therein lies the idea of the contest itself: you are supposed to find the answers yourself! We can, however, offer you the links to the contest as we have done in the past: Klurendrejeriet® mini

No comments: