Tuesday, 28 August 2007

Flashback! (part 6)

Med det pågående världsmästerskapet i åtanke passar det väl bra att minnas denna fråga från Klurendrejeriet® 2006:

4. PAKETLÖSNING
De tre paketen i vår bild är i själva verket en julklapp som ska "läggas ihop" och knytas med svart band, så att den blir lätt att hitta. Anteckna den första bokstaven i julklappens namn.
Tips: Om du inte kan svaret själv, kan kanske Roine i Dala-Gusnor eller Carolina i Växjö hjälpa dig.

Is it a three-in-one deal?


With the current World Championship in mind, it is appropriate to remember this question from Klurendrejeriet® 2006:

4. PACKAGE DEAL
The three boxes in our picture is really a Christmas gift that should be ”added up” and tied with a black string, making it easy to find. Write down the first letter in the name of the present.
Hint: If you don’t know the answer, maybe Polly Sewage or Carolina in Växjö can help you.

No comments: