Wednesday, 1 August 2007

Translation of comment (part 8)

Här följer en svensk översättning på kommentaren som kan läsas i original här.

Non-Swede sa: "Hej! Det här är rena svenskan för mig. Kommer det att komma några mer 'internationella' ledtrådar?"

Above is the Swedish translation of a comment originally posted
here.

No comments: