Thursday, 9 August 2007

Ny ledtråd? (New clue?)

Klurbloggen har fortfarande inte hört om Blogger uppdaterat deras enkätmodul, så vi håller röstningen på klassiskt manér istället. Veckans omröstningsfråga är enkel (omröstningen stänger fredag 17 augusti, 12:oo svensk tid): Hur många frågor har du löst hittills i Klurendrejeriet® mini?

a) Inte en enda! Kan man få hjälp med allihopa?
b) En har jag klarat av, men behöver ändå mer information!
c) Jag har tagit två stycken, men kan man få en ledtråd ändå?
d) Hjälp? Tja, jag antar att jag alltid kan dubbelkolla mina lösningar ...

Ultunesaren - the home of Klurendrejeriet®


Klurbloggen has still not heard from Blogger if the automated survey module has been fixed, and until then we will keep any voting procedure in the simple classic fashion. This week's survey question will be equally simple (voting ends on Friday 17 August, CET): How many questions have you solved so far in Klurendrejeriet® mini?

a) Not a single one! Is it possible to get help for all of them?
b) I have solved one, but I still need more information!
c) I have taken two, but can I get a clue anyway?
d) Help? Well, I guess I could always double-check my solutions ...

No comments: