Saturday, 18 August 2007

Enkätlöst! (No survey!)

Blogger har fortfarande inte löst problemet med den svårbackade enkättjänsten, så vi avvaktar ett tag till innan omröstningar sker på det viset igen. Om du vill rösta på nuvarande omröstning, gör du det här.

Blogger has still not worked out all the quirks with the survey add-on, which means that we will wait a bit longer before using it again. If you want to cast your vote on the current election, you can do so here and here for your next Swedish lesson.

No comments: