Thursday, 23 August 2007

Gratis ledtråd! (Free clue!)

Eftersom besökarantalet har skjutit i höjden den senaste tiden, välkomnar vi alla nya läsare av Klurbloggen med en helt ny ledtråd! Den här gången är hjälpen avsedd för till den sista frågan i Klurendrejeriet® mini som bär titeln: 3. HANDUPPSTRECKNING
Brukar jag verkligen slå volter?
I am Sven and I am Swedish!


Since the number of visitors have increased drastically the past couple of days, we welcome all new readers of Klurbloggen with an entirely new clue. This time, the hint is given for the last question in Klurendrejeriet® mini entitled: 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE

No comments: