Friday, 31 August 2007

Benlöning? (A ruff-ward?)

Vi möts av (r)apporten att en hund har blivit testamenterad 12 miljoner amerikanska dollar och man blir knappt förvånad. Hur många hundben räcker det till månntro? Det kommer inte att bli 12 miljoner dollar i pris i Klurendrejeriet® 2008 det vet vi redan nu, men vi kan i alla fall råda bot på den hundfria statusen i pågående Klurendrejeriet® mini med denna ledtråd:
Will I have to pay tax?

We are faced with the news that the Queen of Mean Leona Helmsley has she is asking for
Trouble (her pet Maltese, that is) to spend 12 million US dollars following the will of the late hotel billionaire. On what one might ask: bones? a diamond leash? stocks in Confuse-A-Cat Ltd? Anyway, we know that the total value of prizes in Klurendrejeriet® 2008 will not be anywhere near 12 million US dollars, but we can at least end the non-dog status if Klurendrejeriet® mini here and now (clue given above).

No comments: