Sunday, 5 August 2007

In the Words of the Master (Mästarens ord)

Here is another non-Swedish clue to one of the questions in Klurendrejeriet® mini, in an attempt to reduce the ethnocentric bias of the contest (in spite of the fact that it always will remain Swedish in character)! The clue is given in the style of a "prophecy" from the Seer of Seers (or Prognosticator of Prognosticators):

C'est vrai, il est plus que mille!

Här ovan återfinns ytterligare en icke-svensk ledtråd till en av frågorna i Klurendrejeriet® mini i ett försök att minska det etnocentriska jävet i tävlingen (trots att den alltid kommer att fortsätta vara av en tydlig svensk karaktär). Ledtråden ges i form av en "profetia" från Siarnas siare (eller Spåmännens spåmän).

No comments: