Sunday, 12 August 2007

Flashback-nyhet 3! (Flashback news 3!)

Titelfiguren från fråga 8 i Klurendrejeriet® 2006, Mattias' favoritföremål, har varit ute och rört på sig igen. För att detta skulle kunna ske var dock ingen tvekan: is saknas ej! Har du inte löst frågan? Försök då, så tillhandahåller vi länken till nyheten om Mattias om cirka en vecka.

Mattias' vän/pal?


The title character from question 8 in
Klurendrejeriet® 2006, Mattias' favourite things, has recently been on the move again, so he is missing out on the break he was looking forward to. If you have not solved the question yet, give it a try and we will supply the link to the news about Mattias in about a week.

No comments: