Friday, 3 August 2007

Vad ni tror ... (What you believe...)

Omröstningen om vad ni läsare tror att Klurendrejeriet® 2008 kommer att handla om har nu stängt. De tio röstande fördelade sig på detta sätt:

Radio & tv: inga röster
Resor & äventyr: 3 röster
Spel & dobbel: 1 röst
Stor & liten: 5 röster
Något annat: 1 röst

Bland de svenska rösterna var Resor & äventyr favorit (två av fyra röster), medan de engelskspråkiga föredrog Stor & liten (fyra av sex röster). Eftersom temat för tävlingen har varit bestämt sedan ett par månader till påverkar varken denna enkät eller något annat de kommande frågorna. Ni som röstat får veta vad temat blir i slutet av november här på Klurbloggen.Kommer storleken att ha betydelse?
Will size matter in 2008?The blog reader survey guessing the theme for Klurendrejeriet® 2008 has now closed. The ten votes cast were distributed in the following manner:

Radio & tv: no votes
Travel & adventure: 3 votes
Games & betting: 1 vote
Large & small: 5 votes
Something else: 1 vote

Among the voters in the Swedish part, Travel & adventure was the most popular one (two of four votes), while the English-speaking voters preferred Large & small (four of six votes). Since the theme has been set for a few months already, neither this survey nor anything else affects the upcoming questions. If you voted and would like to know the answer, you should watch this space at Klurbloggen in the end of November.

No comments: