Monday, 27 August 2007

900 unika besök/unique visits!

Klurbloggen har upplevt några hektiska veckor, med nya och gamla besökare från hela Sverige men även andra delar av världen. Den niohundrade unika besökaren passerade idag det virtuella vändkorset. Välkommen!

Klurbloggen passerar 900!


Klurbloggen has experienced a few hectic weeks the past, with new and old visitors from all over Sweden but also other parts of the world. The 900th unique visitor just passed through the virtual turnstile on the site. Welcome!


No comments: