Friday, 17 August 2007

Automatiserade meddelanden! (Bot ads!)

Klurbloggen har under den senaste tiden blivit attackerad av automatiskt genererade meddelanden från minst en s.k. bot (förmodligen inte Anna här nedan). Dessa meddelande har inte accepterats av oss och därmed tagits bort. Om du vet att du har skrivit ett meddelande som inte syns, vänligen skicka det igen till bloggen.
Was it a girl?
Var det en tjej?


Klurbloggen was recently attacked by automatically generated messages from at least one so-called bot (probably not Anna, see above). These messages were not accepted by us and were therefore removed. If you know that you have written a message that cannot be seen, please resend it to the blog.

No comments: