Wednesday, 15 August 2007

Och Höör sen! (Who was Höör?)

Skånes kommuner slåss verkligen om vilken som vill vara den främsta besökaren på Klurbloggen. Det senaste tillskottet är en flitig besökare från Höörs kommun.
Har du höört den om ...?

The municipalities in Scania (southernmost Sweden) are really at it being the foremost visiting one on Klurbloggen. The latest addition is the municipality of Höör, a city which could/should/would be transcribed as Hoeoer in English ...

No comments: