Monday, 6 August 2007

Besöksuppdatering! (Web update!)

Antalet besökare på Klurbloggen har ökat markant den senaste tiden och till alla andra länder och områden med invånare som besökt bloggen kan vi nu lägga Estland, republiken Makedonien, Egypten och den delvis självständiga ön Isle of Man! Över 500 unika besökare har besökt sidan sedan nystarten 19 maj.Flag parade!

The number of visitors has increased rapidly the last couple of days and to all the other countries with inhabitants that have visited the homepage, we can now proudly add Estonia, the Republic of Macedonia, Egypt and the somewhat independent territory Isle of Man! Over 500 unique visitors have been here since the restart 19 May.

No comments: