Thursday, 30 August 2007

Translation of comment (part 10)

Här följer en svensk översättning på kommentarerna som kan läsas i original här:

Jonas sa: "Homonym är den språkterm du borde använda eller . Jag ber om ursäkt om detta har diskuterats på denna blogg."

Mr. Klur sa: "Ja, denna typ av likhet ligger under vad man normalt kallar homonymi. Det finns däremot många olika typer av homonymi vilket förklarar varför en förklaring av den aktuella typen gavs. De ord som diskuteras i bloggmeddelandet skulle lingvistiskt sett ofta kallas heteronymer eller heterofoner, eftersom termen homonym är aningen tvetydigt. Tack för meddelandet! Och för framtida kommentarer: det finns ingen anledning att be om ursäkt för någon avgiven kommentar på denna blogg!"

Above is a Swedish translation of the comments originally posted
here.

No comments: