Wednesday, 22 August 2007

Att hantera ilska (Anger management)

Är du frustrerad över att du inte har löst någon gåta i Klurendrejeriet® mini än? Det är ännu ingen fara på taket, men här kommer lite tips på hur man skall tänka för att hantera ilskan:

i) läs gåtan noggrant och se om det ringer någon klocka [dock ej Big Ben, eftersom den renoveras för
närvarande - se bild nedan],
ii) skriv ner alla tankar du kan koppla till titeln, texten, bilderna och de ledtrådar som ges där,
iii) kolla igenom Klurbloggen för extra ledtrådar [regelbundna sammanställningar ges den första i varje månad för minitävlingen, hittills
maj/juni och juli],
iv) gå in på Ultunesarens
hemsida och kolla in vad som efterfrågats i tidigare versioner av tävlingen eller försök lösa någon av exemplen givna under titeln Flashback! [fullständiga lösningar finns på hemsidan, medan alla Flashback!-meddelanden försöker återskapa stämningen från tidigare jular] och
v) fråga dina mentala bollplank om de har kommit någonvart och resonera er fram (för du löser väl inte ensam?)!
vi) slit inte ut dig - de stora priserna kommer ju först i Klurendrejeriet® 2008 (medan vinnarna i denna tävling får nöja sig med något mycket mindre)!One of the faces of the Clock Tower,
housing the toll-free Big Ben.Are you still frustrated that you have not been able to solve any of the questions in
Klurendrejeriet® mini yet? There is still plenty of time, but here are a few hints on how to proceed and thus manage the anger:

i) read the question carefully and check to see if there are any bells ringing [it will not be Big Ben, however, since it is currently being
restored - see above],
ii) write down all thoughts you can tie to the title, text, pictures and the clues given,
iii) check Klurbloggen for extra clues [recaps are offered regularly on the first of every month, so far
May/June and July]
iv) go to the
homepage of Ultunesaren and see what has been used before in previous versions of the contest or try to solve any of the Flashback! posts [complete solutions are available on the homepage, whereas the Flashback! posts have none to try to recapture the mood of X-Mases past], and
v) ask your bounce people if they have reached any conclusions and try to reason your way to a solution (because you are not doing this by yourself, are you?)!

vi) do not overdo it - the really nice prizes will be offered in Klurendrejeriet® 2008 (and the winners in this version will receive only minor ones)

1 comment:

Harald Cederlund said...

Ett annat sätt jag kan rekommendera är ju då att ta sig en dust med Kalle i äggspelet.

Ännu ingen fara på taket sägs det - men när exakt ska egentligen svaren på frågorna vara tävlingsledningen tillhanda?