Saturday, 27 October 2007

Stort party, typ? (The leading type?)

Det seriffria typsnittet Helvetica firar, typ, 50-årsjubileum och detta måste naturligtvis uppmärksammas, något som till och med gett upphov till en dokumentärfilm med samma namn. Det var den schweiziska grafiska formgivaren Max Miedinger som tog fram typsnittet för att hitta något som kunde mäta sig med den populära Akzidenz Grotesk. Och det gick bra, för idag känner nog fler till namnet Helvetica (ursprungligen Neue Haas Grotesk) är just Akzidenz. För texter i sans-serif använder Klurbloggen och Klurendrejeriet® oftast ett annat typsnitt: Trebuchet MS.
Have been typecast?


The serifless font Helvetica turns 50 years old and this has of course caught the
attention of the press, and even inspired a documentry movie under the same name. It was the Swiss graphic designer Max Miedinger that developed the font to compete with the popular Akzidenz Grotesk. The success ought to be clear, since more people know the name Helvetica (originally Neue Haas Grotesk) than Akzidenz nowadays. For texts set in sans-serif, both Klurbloggen and Klurendrejeriet® usually use a different font: Trebuchet MS.

No comments: