Monday, 1 October 2007

Månadssammanfattning september (Monthly recap September)

Vilken månad september blev till slut för Klurbloggen! I snitt kom 26 unika besökare från en hel hop med länder hit och läste detta information om allt från rockband till svensk reklam. Här följer september månads sammanfattning av alla relevanta (öppna) ledtrådar som getts hittills i Klurendrejeriet® mini sedan den senaste sammanfattningen för augusti (1 september):

Tävlingen:
Klurendrejeriet® mini (2007)
Ledtrådar till 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK:
24 september
Ledtrådar till 2. ETT TU, BRUTE:
4 och 29 september
Ledtrådar till 3. HANDUPPSTRECKNING:
12 och 29 september.


What a month September turned out to be! On average, 26 unique visitors came from a whole bunch of countries and read information ranging from rock bands to Swedish ads. Here is the September recap of all relevant (open) clues given so far in Klurendrejeriet® mini since the last one offered for August (
1 September) - in case you have missed any - listed in order of appearance:

The contest:
Klurendrejeriet® mini (2007) [English translation]
Clues to 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS:
24 September
Clues to 2. ETT TU, BRUTE:
4, 29 and 30 September
Clues to 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE:
12 and 29 September

No comments: