Monday, 8 October 2007

Extra hjälp? (Additional help?)

Här kommer en annorlunda typ av hjälp: lös korsordet Down Across the Land i Ultunesaren så borde du kunna besvara fråga 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK i Klurendrejeriet® mini. Sista inskickningsdatum för korsordets lösning är detsamma som för alla andra pågående tävlingar: 13 oktober.
Holds the answers?Here is a different kind of help: solve the crossword Down Across the Land in the latest issue of Ultunesaren, and you should be able to solve question 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS in
Klurendrejeriet® mini. The last day to sumbit your crossword solution is the same as for all other current contests: October 13.

No comments: