Tuesday, 2 October 2007

Flashback-nyhet 4! (Flashback news 4!)

Brittiska Klurendrejeriet®-deltagare kommer att få det svårare att förstå fråga nummer 9. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN i fjolårets upplaga av tävlingen. Svaret kommer nämligen att byta namn på de brittiska öarna till det mindre klassiska Batchelors Condensed Soup. Ett importstopp från USA införs på fem år, men där behålls naturligtvis namnet, allt för att göra det ännu krångligare för soppslörpande faktafinnare.Time for a Batchelor party?

British Klurendrejeriet® participants will have a harder time understanding question number 9. THE RED-AND-WHITE LOGOTYPE in last year's version of the contest.
The answer is about to change its name to the less classic Batchelors Condensed Soup. An import stop from the USA will be in effect for five years, where the name naturally is retained, just to make life that much more complicated for soup-slurping quiz crackers.

No comments: