Tuesday, 9 October 2007

Upprymd valuta? (Quid pro quo?)

Nu har det första universiella betalningsmedlet QUID (Quasi Universal Intergalactic Denomination) tagits fram av brittiska rymdforskare i samarbete med växlingsföretaget Travelex. En rund design med tydliga tecken skall göra det möjligt för alla intelligenta varelser att kunna utbyta varor och tjänster oavsett härkomst och tyngdkraftsnivå. Aktuell växelkurs ligger för närvarande på 1 QUID = 6,25 £. Huruvida detta räcker för att köpa till sig ett svar på frågorna i ens Klurendrejeriet® mini från närmaste rymdgranne låter vi vara obesvarat.


IOU QUID?


The first universal currency QUID (Quasi Universal Intergalactic Denomination) has been developed by British space scientists at National Space Centre and the currency exchange company Travelex. The sleek and rounded design with clear markings will make it possible for all intelligent life to exchange goods and services regardless of origin and level of gravity. The current exchange rate is 1 QUID = £ 6.25, though whether or not this is enough to buy you an answer in Klurendrejeriet® mini from the nearest space neighbour we do not know.

No comments: