Wednesday, 31 October 2007

Flashback-nyhet 5! (Flashback news 5!)

Klurbloggen har tidigare förklarat att den svenska bokstaven ö också betyder en omfluten landmassa och nu har tidningen National Geographic gjort en lista på de mest bevarade öarna i runtom i världen. Norden står sig väl i konkurrensen med Färöarna på första plats, Lofoten på tredje och Island på nionde. Réunion från Klurendrejeriet® 2007 (fråga F. SANT ELLER FALSKT?) hittar vi på 44:e plats, medan jumbopositionen delas av Ibiza och St. Thomas i de Amerikanska Jungfruöarna.Yes! No! No!

Klurbloggen has previously explained that
the Swedish letter ö also means island, which may be helpful when reading the 111-island Destination Scorecard list published by National Geographic. The Nordic countries fare well in the competition, as the Faroe Islands grab first place, Lofoten in northern Norway third, and Iceland cling to the respected ninth position. Réunion from Klurendrejeriet® 2007 (question F. TRUE OR FALSE?) can be found on 44th place, whereas both Ibiza and St. Thomas in the U.S. Virgin Islands tie for last.

No comments: