Tuesday, 30 October 2007

För snabbt? (Too fast?)

Är det återigen Klurendrejeriet® som har påverkat det dagliga livet eller bara ännu ett sammanträffande? Den fria farten på tyska Autobahn kommer att bibehållas och inte inskränkas det minsta. Vi på Klurbloggen tror att det kan ha att göra med den tyska inlämningsfrekvensen i Klurendrejeriet® mini, men ännu har ingen representant från Bundestag uttalat sig i denna vinkling av frågan.Neunundneunzig Bundestage?

Has Klurendrejeriet® once again affected the ordinary life of the unknowing public or is it just yet another coincidence? The special "no speed limit" feature of the German Autobahn will remain and not be reduced to a set one, according to the Swedish paper Dagens Nyheter. Klurbloggen ties this to the drastically increased numbers of German submissions in Klurendrejeriet® mini, but so far we have not been able to collect any hard evidence from any Bundestag representative regarding this viewpoint.

No comments: