Thursday, 11 October 2007

Var publiceras svaren? (Where will the solutions be published?)

Än är det ett par dagar kvar att delta i Klurendrejeriet® mini, men det hindrar inte att deltagare börjar i alla fall fundera på att skicka in (om man inte redan har gjort det). De rätta svaren kommer att publiceras i det kommande numret av Ultunesaren, vilket beräknas komma till medlemmar av Ultuna studentkår i andra halvan av oktober. Den stora massan som inte är kårmedlemmar, kan istället besöka tidningens hemsida kommer att kunna ta del av svaren i digitalt format ett par dagar tidigare. Och som om det inte var tidigt nog kan ni som läser Klurbloggen spana in svaren ytterligare ett par dagar "i förväg".

Svarsalternativ?
The answer to everything?

There is still some time left to participate in Klurendrejeriet® mini, but it does not stop people from start thinking of handing in their answers (if they have not done so already). The correct answers will be published in the coming issue of Ultunesaren, which is expected to be delivered to members of Ultuna Student Union in the latter half of October. Those that are not members are can visit the homepage of the magazine instead to read the digital version a few days ahead of schedule. And if that is not early enough for you, stay tuned to Klurbloggen to see the answers and full solutions a few days more "in advance".

No comments: