Sunday, 7 October 2007

Seriesnack (A series conversation)

Fråga 2. ETT TU BRUTE i Klurendrejeriet® mini är möjligen den som orsakar mest problem just nu. Om så är fallet, kan det kanske vara bra att veta att seriens "cirkelrunda variant" är betydligt kortare och där den fjärde siffran i den annars identiska serien skulle vara 4.

Någonting att fyra?
A circle for four?Question 2. ETT TU, BRUTE in Klurendrejeriet® mini may very well be the one causing the most agony at the moment. If that is the case, it may be good to know that the series' "circular version" is significantly shorter and that the the fourth entry in the otherwise identical series would be 4.

No comments: