Wednesday, 17 October 2007

Inskickningsenkät (Submission survey)

Bland de personer röstade i Klurbloggens inskickningsenkät, angav majoriteten (65 %) angav att de helst skickar in så sent som möjligt, vilket är fullt förståeligt i en tävling som denna! I enkäten, som var öppen under tävlingens sista två veckor, erkände några av Klurbloggens läsare öppet att de inte tänker lämna in något svar, men vad detta beror på blir svårare att reda ut. Kanske var frågorna för svåra, för lätta eller kanske samlar dessa läsare kraft till december månads stora tävling. Resterande läsare svarade att de redan lämnat in (9 %) trots att två veckor återstod eller att de lämnar in med några dagar tillgodo (13 %).

"The envelope please ..."


Among the votes that were cast in Klurbloggen's submission survey, open during the last two weeks of the contest, the majority (65 %) said that they prefer to send in their answers as late as possible. This ought to be a fairly natural response for a contest like this! A few of the readers openly admitted that they would not hand in any answers, but the reason behind this will be harder to sort out. Perhaps the questions were too hard, too easy or maybe they are simply gathering strength for the big version coming in December. The remaining answers were shared between people that said that they had sent in their answers (9 %) and those that said that they would hand them in with a few days to go (13 %).

No comments: