Friday, 26 October 2007

Klurbloggen fyller/turns 300!

Detta är det trehundrade inlägget på Klurbloggen! Detta firar vi med att senaste numret av Ultunesaren som kom i brevlådan hos Ultuna studentkårs medlemmar idag (där facit till Klurendrejeriet® mini publiceras). Om du inte har tillgång till någon tidning, men ändå vill ha en går det bra att kontakta tidningen för att se om det inte finns ett representationsexemplar över ...

This is the 300th post on Klurbloggen, which we can celebrate with the just issued Ultunesaren (in your mailbox if you are a member of Ultuna Student Union!) where the solution to Klurendrejeriet® mini is published. If you do not have easy access to a copy, contact the magazine to see if it is possible to receive a test copy.

No comments: