Saturday, 13 October 2007

Inlämningsdags? (Time to send it?)

Idag är sista dagen för Klurendrejeriet® mini, den lilla enkla(?) uppvärmningen inför Klurendrejeriet® 2008! Om du inte redan gjort det, skriv ner dina svar och skicka det till Ultunesaren per epost. Några små priser och äran står på spel, men som vi nämnt tidigare är denna tävling ämnad som introduktion för tävlingsformen. För alla er som ännu har vissa problem med frågorna kommer här lite sistaminutenhjälp: Svaret till fråga 1 går snart att läsa igen och lösningen till fråga 2 kan man alltid räkna med (inte bara bågar), men på svaret till fråga 3 har du inget annat val än att svara (i parti och minut)!

Swedish 101?


Today is the last day for Klurendrejeriet® mini, the simpler(?) warm-up session before the upcoming Klurendrejeriet® 2008! If you have not already done so, write down your answers and send them to Ultunesaren via email. A few small prizes and the honor are up for grabs, but as has been mentioned this contest was meant as an introduction to the actual quiz setup. For those of you that still struggle with the questions, here is a bit of last-minute help: The answer to question 1 can soon be read again and the solution to question 2 one can always count on (not just Bowls), but for the answer to question 3 you may want to party (in the true Swedish democratic way)!

No comments: