Tuesday, 2 October 2007

Ledtråd för tisdag (Tuesday clue)

Dagens ledtråd till fråga 1 i Klurendrejeriet® mini är av alkemisk natur.
As if this is 33?!?


Today's clue for question 1 in Klurendrejeriet® mini is of an alchemic nature.

No comments: