Thursday, 25 October 2007

Varsågod och svälg! (Moose poolution?)

Skogens konung hamnade i plurret och blev möjligen ren, men det kan den inte rå för. Det var dock lättare sagt än hjort, då den utryckande patrullen från Räddningsverket var tvungna att tömma en hel bassäng på vatten. Trots idoga försök vill dock inte älgen nu inte upp igen, men är det så konstigt att förstå i dessa älgjaktstider? Om älgen är kvar till december kan vi blåsa faran över och ge den en chans att vara med i Klurendrejeriet® 2008!


Varning för vägren?


One misfortunate adventure and the
King of the Northern Forests almost drowned - oh deer! But instead of reducing the local gene pool, the moose got loose in a real one once all the water was pumped out by the local Fire Department! The news spread quickly in Sweden when the moose did not want to get out in spite of the special moose-proof staircase lowered into the pool. Then again, who can blame the Royal Highness in the moose hunting season?

No comments: