Sunday, 21 October 2007

Webbstatistik (Web statistics)

De aktiva webbmätningarna har avslutats för Klurendrejeriet® mini. Under tiden 19 maj-18 oktober besökte 2569 unika besökare Klurbloggen, varav 721 var återvändande besökare. I stora drag kan man dela upp besöksfrekvensen i två delar: de tre första månaderna (19 maj-18 augusti) och de två sista (19 augusti-18 oktober). I den förstnämnda låg genomsnittet på 7,3 besökare/dag men i den sistnämnda var motsvarande siffra 31,1! Flest besökare kom följande dagar: 5 oktober (113 besökare), 13 september (85), 10 oktober (83), 18 september (75) och 17 september (73).
Turn back time?

The active web statistics have been finalized for Klurendrejeriet® mini. Between May 19 and October 18, Klurbloggen had 2,569 unique visitors, of which 721 were returning ones. The visitor statistics show that during the three first months (May 19-August 18) the blog had 7.3 visitors/day, whereas during the last two it increased to 31.1! The most visitors came on the following dates: October 5 (113 visitors), September 13 (85), October 10 (83), September 18 (75), and September 17 (73).

No comments: