Friday, 12 October 2007

Valet är ditt! (Cast your vote!)

Nu återstår i princip bara en dag för er som vill delta i Klurendrejeriet® mini plus lite tid att sammanfatta allt i ett meddelande till Ultunesaren. Oavsett när du bestämmer dig för att skicka in, glöm inte bort att rösta i valet här till höger. Din röst kan fortfarande läggas på vilket som helst av de sex alternativen, även om endast de tre sista är aktuella.Saturday the thirteenth?
Lördagen den trettonde?


Now, there is essentially only one day left for you solvers of Klurendrejeriet® mini plus some spare time to write and send you answers to Ultunesaren. Regardless of when you decide to send them in, do not forget to vote in the election to the right. Your vote can still be cast on any of the six alternatives, though only the three last listed ones are truly valid.

No comments: