Sunday, 11 November 2007

3000 besökare/visitors!

Igår släpptes den tretusende besökaren in genom det icke-existerande vändkorset på Klurbloggen framsida. Nya länder under detta tusende är Estland och Kambodia. Utöver detta vet vi nu att onsdag är den populäraste dagen för ett besök. Är det mitt i veckan som suget efter helgkorsordet blir som störst?Y 3K? Because it's fun!


Yesterday, Klurbloggen let the 3000th visitor in through the non-existent turnstyle at its front door. Among the new countries since the latest millenium we find Estonia and Cambodia. Furthermore, Klurbloggen has the greatest number of visitors on Wednesdays. Could it be the mid-week withdrawal from the weekend puzzle perhaps?

No comments: