Friday, 2 November 2007

Torngivande upptrappning (Stairway to heaven)

En del av den trappa som tillät Gustave Eiffel att hissa den franska flaggan i Eiffeltornets topp 31 mars 1889 skall säljas på auktion, rapporterar Svenska Dagbladet. Denna auktion är sann till skillnad från de bluffar som Victor Lustig försökte genomföra 1925, när han sålde hela tornet - två gånger om! Den andra gången kom polisen de mindre lustiga upptrappade affärerna på spåren och han stack till USA. Här på Klurbloggen tar vi det lite lugnare innan upptrappningen börjar på allvar ...Allons enfants de la liciterie?

Part of the staircase Gustave Eiffel walked up to hoist le tricolore in the top of the Eiffel Tower March 31, 1889 will be
sold at an auction hosted by Drouot in Paris. This sale is legitimate unlike the double scam famous con artist Victor Lustig pulled off in 1925 when he sold the entire tower - twice! The second time, however, the police caught on the escalating ruse and Lustig left for USA. As for ruses here on Klurbloggen, you will have to wait a few more weeks ...

No comments: