Tuesday, 27 November 2007

Lugnet före stormen (Calm before the storm)

Som ni förstått beror detta relativa lugn på Klurbloggen bara en sak ... något stort är på gång! Klurendrejeriet® 2008 startar med den officiella kickoffen i Ultuna studentkårs kårhus imorgon onsdag kl. 17.30 ute på Ultuna. Vi kommer förhoppningsvis att kunna publicera presentationen på bloggen så småningom. Vi ses imorgon!

As you may have understood, the relative calm on Klurbloggen can only mean one thing ... something big is going to happen! Klurendrejeriet® 2008 starts with the official kick-off in Ultuna Student Union building tomorrow (Wednesday) at 5.30 p.m. at Ultuna. Hopefully, we will be able to publish the presentation here on the blog afterwards. See you tomorrow!

No comments: