Friday, 23 November 2007

Att vänta ... (To wait ...)

Att vänta anser nog många hör juletiden till. Först väntar man på att det skall bli december, sedan på att det skall bli jul och på julafton inväntar alla (i alla fall i de äldre generationerna) på att Kalle och hans vänner ska önska god jul. För att årets väntan inte skall bli för lång, kommer årets upplaga av Klurendrejeriet® att starta redan 1 december mot 12 december tidigare år. Det finns dock inget som säger att tävlingen blir lättare för det ...Kan en kalle hatt?


To wait is part of celebrating a Swedish jul! First one is waiting for December to come, then the actual X-Mas itself (luckily on the 24th!), and on X-Mas Eve everybody (at least in the older generations) is waiting for Donald Duck and his friends to wish us Merry Christmas. To make the waiting period as short as possible this year, Klurendrejeriet® will start already on December 1 rather than December 12. There is, however, nothing that indicates that this will make it any easier because of this ...

No comments: