Wednesday, 7 November 2007

Posten får Pippi (Monkey business)

Vi har tidigare klargjort för Klurbloggens utländska läsare att Pippi Långstrump är en av de allra mest kända svenskarna. Att hon sedan visar sig vara påhittad spelar ju inte någon större roll, eller hur? Nu har Posten tillkännagett att de ger ut henne som årets julfrimärke på rulle, vilket borde göra att Pippi blir (om möjligt) ännu mera internationellt känd! Bland blockfrimärkena som ges ut i samma utgåva kan julbilder från Lotta på Bråkmakargatan och Madicken beskådas, samtidigt som hundraårsminnet av Astrid Lindgrens födelse firas med ett samutgåva med det tyska postverket Deutsche Post. Kommer månne de tyska svaren i Klurendrejeriet® 2008 att frankeras med dessa?


Lost and found: Pippi Longstocking
and Magilla Gorilla ...?

We have
previously stated here on Klurbloggen that Pippi Longstocking is one of the most famous Swedes. The fact that she is made up does not matter, right? Today, Swedish Posten has officially announced that they will issue a picture of her as this year's holiday season stamp (on roll), which ought to make Pippi even more internationally recoginzed (if at all possible). On the block of four that is issued simultaneously wintery pictures from Lotta on Troublemaker Street and Meg of June Hill can be seen, and at the same time the 100th anniversary of the birth of Astrid Lindgren is celebrated by Posten with a commemorative stamp co-issued with the German counterpart Deutsche Post. Will these be used to pay the postage fee for the German submissions in Klurendrejeriet® 2008?

No comments: