Saturday, 24 November 2007

Alternativ Alborgen (Alternative Alborgen)

För er som har vägarna förbi Gävle kan, om lyckan stå er bi, plocka upp ett exemplar av kommande nummer av UltunesarenAlborgen i Valbo. Ni får dock ge er till tåls, eftersom tidningen inte kommer ut förrän i mitten på december. Under tiden kan ni försöka er på något av de utmanande rummen som äventyrshuset erbjuder.

Husåutmanande!


For all of you who pass Gävle may, if you are one of the lucky ones, pick up a copy of Ultunesaren at
Alborgen in Valbo. You will have to wait for a while, since the magazine will not be issued until the middle of December. Meanwhile, you could always try to solve any or all of the challenging rooms the adventurous house offers.

No comments: