Sunday, 4 November 2007

Fara o färde? (Sleeping beauty)

I Egypten har Tutankhamuns mumie flyttats från gravkammaren i Luxor till en glaslåda med en klimatanläggning anpassad för den pyramidalt fragila kvarlevan av den gamla härskaren. Ja, gammal och gammal, Tutankhamun var bara sjutton år när han dog av delvis okända orsaker, men dödsfallet skedde å andra sidan för 3330 år sedan. Flytten till glaslådan innebär att att faraons ansikte för första gången blir synligt för allmänheten, vilket tillsammans med bevaringsproblemen säkerligen bidrog till adressändringen.


Sant?
True?


In Egypt, the mummy of Tutankhamun has been moved from the tomb in Luxor to a glass case with a climate-controlled environment for the tremendously fragile remains of the old ruler. Well old, he was only seventeen when he died of still somewhat unknown causes, but on the other hand he died 3300 years ago. The relocation to the glass box also allows the general public to view the face of the pharaoh for the first time, which together with the conservation problems probably contributed to the change of address.

No comments: