Thursday, 8 November 2007

Flashback! (part 8)

Det sägs att personen som söktes i sista frågan i Klurendrejeriet® 2006 åter kan vara på besök runt om i landet. Huruvida detta är sant, kan man själv avgöra genom att besöka något av evenemang på denna sida. För er som missade frågan, kommer den igen här:

13. CELLDELARSÅNGER
Mitt på det svartvita golvet iförd röd mössa sitter han, vår sång- och burfågel. Istället för text har vi gömt knappa dussintalet ledtrådar (kalendern, glöggen, vanten, klockan, snön som faller, o.s.v.) i bilden som bör leda dig rätt. Vad heter han i förnamn?Vem döljer sig bakom ...?

Rumour has it that the person we were looking for in Klurendrejeriet® 2006 once again may be roaming the country. Whether or not this is true, you can find out for yourself by visiting any of the events on this page. For those of you who missed the question, here it is again:


13. JAILHOUSE ROCK
He is sitting in the middle of the floor, our singing jailbird. Instead of text we have hidden almost a dozen clues in the picture (almanac, mulled wine, mitten, clock, etc.), which should lead you on the right track. What is the first name of the jailbird?

No comments: