Saturday, 17 November 2007

Meddelande på måndag (Message on Monday)

Klurbloggen förbereder ett pressmeddelande som är planerat att presenteras på måndag, 19 november 2007. Pressmeddelandet kommer att redogöra tidsplanen för Kluredrejeriet® 2008.

Klurbloggen is preparing a press release planned to be made public on Monday, November 19 2007. The press release will list in detail the schedule of Klurendrejeriet® 2008.

No comments: