Thursday, 15 November 2007

Ett riktigt bottennapp (Fully ewrecked)

SVT släppte idag nyheten att ett okänt och i princip komplett skepp från 1600-talet hittats under sommarens inspelning av tv-serien Vrakletarna som börjar sändas idag. Programmet kan ses på SVT Play efter ordinarie sändning. Skeppet, som förmodligen är byggt av hollänska skeppsbyggare, står rakt upp på botten mitt i Östersjön. En rad faktorer gör att just Östersjön är en utmärkt gravkammare för träskepp, däribland den låga salthalten, det kalla vattnet och avsaknaden av skeppsmask. Anledningen till skeppets placering är ännu okänd, där inte ens ett historiskt försäkringsbedrägeri kan uteslutas om än sagt med glimten i ögat. Ett brott har bevisligen i alla fall ägt rum: skeppsbrott.


Wheel you see me?


Swedish national television released
the news today that an unknown almost intact 17th Century ship has been found during the filming of the tv series Vrakletarna (Wreck Searchers) which starts airing today, and later available online at SVT Play. The ship, likely built by Dutch shipbuilders, is standing tall on the floor of the Baltic Sea. A number of factors make the Baltic Sea an excellent site of natural preservation, including the low salinity, the cold water, and the absence of shipworm. Why the ship ended its days right here is still unknown, but not even the laughingly slim chance of a historic insurance fraud is excluded. Whether this will be wrecktified in the future, we do not know.

No comments: