Thursday, 22 November 2007

Förberedelser (Preparations)

Just nu pågår de allra sista förberedelserna inför Klurendrejeriet® 2008. Men innan tävlingens frågor ger sig till känna, finns det just nu andra frågor som väntar på sina svar. Vilket är årets tema? Hur många frågor blir det i år? Och vilka priser kommer att erbjudas? Vi vågar lova att det blir något alldeles speciellt! Den som behöver fräscha upp minnet om hur frågorna kan vara ställda, kan ni hitta alla tidigare versioner av tävlingen på Ultunesarens hemsida (klicka på Tävling).

Right now the last preparations for Klurendrejeriet® 2008 are underway. But before the riddles come out in the open, other questions still wait to be answered. What is the theme this year? How many riddles will there be? And what prizes will be offered? We dare say that there will be something special! If you need to refresh your memory of how a question may look, you can find all previous versions of the contest on the homepage of Ultunesaren (click on Tävling). Klurendrejeriet® 2005 and the first mini contest is not translated into English.

No comments: