Saturday, 3 November 2007

Translation of comment (part 12)

Här följer en engelsk översättning av den senaste kommentaren som kan läsas i original här.

Here is the English translation of the latest comment:

Harald Cederlund said : "Oh, oh dear - it is not much time left ... must start preparing ..."

No comments: