Monday, 26 November 2007

Introduktion (Introduction)

Om det är första gången ni läser Klurbloggen, kan det vara en bra idé att kolla in dessa tidigare meddelanden: En förklaring av tävlingen, Ett exempel på en fråga och rekommendationerna längst ner på denna sida. Om du är intresserad av fler gåtexempel, finns samtliga tidigare versioner att hitta på Ultunesarens hemsida, varav några finns i denna blogga Arkiv.

If this is the first time you read Klurbloggen, it may be a good idea to read the following previously published posts: An explanation of the contest, an example of a question, and the recommendations found on the tag DUMMIES. If you are interested in more examples, you can find all previous versions of the contest on the homepage of Ultunesaren. Some have been re-released on this blog and are found in the Archive.

No comments: