Sunday, 25 November 2007

Mera förberedelser ... (More preparations ...)

Som vi tidigare rapporterat pågår de sista finjusteringarna av 2008 års upplaga av Klurendrejeriet®. Snart bär det iväg! För alla er som inte vill vara med föreslår Dagens Nyheter ett antal tillflyktsorter.

As we have reported earlier, we are currently busy with the last adjustments of the 2008 version of Klurendrejeriet®. Soon we will be ready to go! For those of you that do not want to participate, Dagens Nyheter has listed a few run-away options.

No comments: