Thursday, 1 November 2007

Minns du ...? (Do you remember ...?)

Under slutet av juli månad kollade vi om Klurbloggens läsare kunde gissa sig till rätt tema för Klurendrejeriet® 2008. Vi kommer inte att avslöja det riktiga ämnet än, men vi kan meddela att det mycket riktigt inte var Radio & tv eller Något annat utan något av de tre återstående ... Temat kommer att avslöjas på tävlingens officiella kick-off på Ultuna studentkår 28 november, 2007! Vi återkommer med mer detaljerad information nästa vecka.

The theme has been set (for long)!

During the end of July, we investigated if the readers of Klurbloggen could
guess the theme for Klurendrejeriet® 2008. We will not reveal the topic just yet, but we can let you know that indeed was not Radio & tv or Something else though it is one of the remaining ... The theme will be revealed at the official kick-off held at Ultuna Student Union November 28, 2007! We will return with more detailed information next week.

1 comment:

Harald Cederlund said...

Oj, oj, oj - det är inte långt kvar... måste börja ladda...