Friday, 9 November 2007

Translation of comment (part 13)

Här följer en engelsk översättning av den senaste kommentaren som kan läsas i original här.

Here is the English translation of the latest comment found here:

JoHo said : "Moohoohoo! Crazy. And a wee bit unusual, one has to say :p"

No comments: