Monday, 12 November 2007

Flashback-nyhet 6! (Flashback news 6!)

Den japanska satelliten SELENE, döpt till Kaguya i hemlandet efter en prinsessa i den förmodligen äldsta japanska folksagan Sagan om bambuhuggaren [Taketori Monogatari], har tagit tagit högupplösta bilder på landskapet som kan ses bakom männen i en av frågorna i Klurendrejeriet® 2007 (E. COLUMBIA PICTURES PRESENT ...). De rörliga bilderna är främst avsedda för PR, men tillsammans med annan information som samlas in under uppdraget kommer de att vara värdefulla för framtida besök i samma område.

Örnnästet?
Where eagles dare?The Japanese satellite SELENE, nicknamed Kaguya in Japan after a princess in the possibly oldest Japanese folktale The Tale of the Bamboo Cutter [Taketori Monogatari], has taken high-definition pictures of the landscape seen behind the men in the picture from one of the questions in Klurendrejeriet® 2007 (E. COLUMBIA PICTURES PRESENT ...). The video feed is primarily for public relations, but together with the other information gathered during the mission it will be useful for future visits in the neighbourhood.

No comments: